Welkom,

Elektroplan is uitgegroeid tot een onderneming met 17 werknemers waarvan 15 electriciens en 2 bedienden.
Onze werken zijn voornamelijk openbaar. Wij hebben mooie referenties in rusthuizen, sociale woningen, scholen en polyvalente ruimtes.
Al de uit te voeren werken worden opgevolgd door een projectleider en de zaakvoerder, de heer Faes.

De elektriciens vormen een ploeg van twee of drie arbeiders die een werf toegewezen krijgen. Zij worden daar tewerkgesteld gedurende het ganse verloop van de werken. Dit gaat van slijp- en kapwerken tot de volledige afwerking. Op deze manier kent iedereen het verloop van de werken zonder tijd te verliezen in opzoekingen e.d.
Indien er uitzonderlijk veel werk is zal er een tweede ploeg tijdelijk bijgeplaatst worden. Ook de werfvergaderingen en andere bijeenkomsten zullen worden opgevolgd door dezelfde personen.

De uitvoeringsplans worden door ons verwerkt in AutoCAD. Een plotter staat op kantoor, zodat de bijgewerkte plans op ieder ogenblik uitgeplot kunnen worden.

In 2008 werd de klasse 4 verhoogd naar klasse 5, P1.

U kan hieruit afleiden dat de noodzakelijke organisatie en structuur binnen onze firma aanwezig is om iedere werf tot een geslaagd einde te brengen.